ΚΕΘΙ_2005-2006

 

 

Πρόγραμμα ΚΕΘΙ   -  Σχολικό έτος 2005-2006


 

Το σχ. έτος 2005-06,  το σχολείο μας συμμετείχε από τη θέση του συντονιστή σε πρόγραμμα του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας), με θέμα: 

Η οικογένεια ως παράγοντας διαμόρφωσης στάσεων, αντιλήψεων, συμπεριφορών και επαγγελματικών  επιλογών των εφήβων.

Συντονιστές:  Ιορδάνης Μαυρουδής, Διευθυντής, κλ. ΠΕ3  -  Μαρία Καββαδία, καθηγήτρια, κλ. ΠΕ2 . Το πρόγραμμα διήρκεσε 6 μήνες: από Ιανουάριο ? Ιούνιο 2006. Εκτός από το σχολείο μας στη σύμπραξη συμμετείχαν και άλλα τέσσερα σχολεία  από τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή του.

Η παρουσίαση του όλου προγράμματος έγινε στις 21 Ιουνίου 2006 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου  Καλλίπολης.

Το σχολείο μας συμμετείχε με δυο επί μέρους προγράμματα:

1. Ο τρόπος ζωής της οικογένειας και οι καθημερινές της πρακτικές επηρεάζουν τον τρόπο που η νεώτερη γενιά αντιλαμβάνεται τη θέση και τη σχέση των δύο φύλων στην οικογένεια. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Καββαδία


2. Πώς η οικογένεια επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών στην καθημερινή ζωή.

Υπεύθυνος καθηγητής: Ιορδάνης Μαυρουδής

 

Στο  πλαίσιο του προγράμματος (1) έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:

α)  Διερευνήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι 23 μαθητές του Α3 τμήματος που συμμετείχε στο πρόγραμμα θέματα της καθημερινής οικογενειακής ζωής, πώς τα αντιμετωπίζει η οικογένεια και πώς μέσα από αυτά διαμορφώνονται οι ρόλοι του πατέρα και της μητέρας.

β)  Έγινε αποδελτίωση και επεξεργασία των απαντήσεων από την οποία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα που προβλημάτισαν τους μαθητές.

γ) Οι μαθητές προσπάθησαν να αναπαραστήσουν οικογενειακές στιγμές διαφόρων τύπων οικογενειών (παραδοσιακής, πολύτεκνης, εργαζομένων και των δυο γονέων κλπ.). Έτσι χωρίστηκαν σε ομάδες,  έφτιαξαν τα σενάρια τα οποία πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα.

δ) Στο επόμενο βήμα  έπαιξαν τους διαλόγους, έστησαν σκηνικά και  τρία μικρά σκετσάκια που επιλέχθηκαν βιντεοσκοπήθηκαν, αν και με αρκετά ερασιτεχνικό τρόπο.

ε)  Το πόσο το πρόγραμμα επηρέασε τους μαθητές φάνηκε στο σύντομο κείμενο που κλήθηκαν να γράψουν σχετικά με το πώς θα ήθελαν να είναι η δική τους μελλοντική οικογένεια . Επίσης να ζωγραφίσουν μια οικογενειακή στιγμή που να απεικονίζει τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα.

Στην τελική εκδήλωση στο Λύκειο της Καλλίπολης οι μαθητές παρουσίασαν το υλικό που είχαν παράξει στη διάρκεια του προγράμματος και μίλησαν για την εμπειρία της συμμετοχής τους σ? αυτό.  Το DVD, τα κείμενα και οι ζωγραφιές των παιδιών, αναπαράχθηκαν σε 23 αντίτυπα και δόθηκαν ως αναμνηστικό της δράσης στους μαθητές μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος (2) έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:

α) Συζήτηση με αφορμή άσκηση των μαθηματικών για τους τομείς της κοινωνίας όπου η γυναίκα αντιμετωπίζεται υποδεέστερα από τον άνδρα.

β) Στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει τη μετέπειτα συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με το φύλο, καταρτίσθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο.

γ) Κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν στην τάξη.

δ) Η συζήτηση που ακολούθησε την επεξεργασία του ερωτηματολογίου έκανε αντιληπτό ότι οι σχέσεις του πατέρα και της μητέρας επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των παιδιών στα θέματα  ισότητας, ότι η όποια αλλαγή/βελτίωση δεν είναι πρόβλημα μόνο των κοριτσιών αλλά και των ευαισθητοποιημένων στο θέμα αγοριών.