Δημοσιεύσεις 2012

  • Στο Επιστημονικό Περιοδικό για την εκπαίδευση «Νέα Παιδεία», δημοσιεύτηκε άρθρο της φιλολόγου Καββαδία - Boϊκλή Μαρίας με τίτλο:

 

«Οι πολλαπλές λειτουργίες της λογοτεχνίας: Διαβάζοντας ένα ολόκληρο μυθιστόρημα στην τάξη».

Νέα Παιδεία (Ιαν. ? Μαρτ. 2012), τεύχος 141, σελ. 130-141.

 

 

  • Στο Επιστημονικό Περιοδικό για την εκπαίδευση «Σύγχρονη Εκπαίδευση», δημοσιεύτηκε άρθρο της φιλολόγου Μπόμπολα Βασιλικής με τίτλο:

 

«Συνέντευξη με τους μαθητές και τις μαθήτριες για την υλοποίηση μιας διαθεματικής εργασίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας».

Σύγχρονη Εκπαίδευση (Ιαν. ? Μαρτ. 2012), τεύχος 168, σελ. 132-144.