Δημοσιεύσεις 2013


Στη «Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων», η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει αναρτηθεί διδακτικό σενάριο 08 διδακτικών ωρών της φιλολόγου Μπόμπολα Βασιλικής με τίτλο: «Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία».

Το συγκεκριμένο σενάριο συνιστά πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου και, ειδικότερα, για την 3η ενότητα του σχολικού βιβλίου.


Στην ιστοσελίδα http://ifigeneia.cti.gr

(Ημερομηνία υποβολής: 24-11-2013)